Rabu, 28 April 2010

Keris Sebagai Peninggalan Budaya Bangsa

Terima kasih atas kunjungannya, semoga anda bisa menikmati apa yang kami sajikan

Beberapa pecinta tosan aji sering bertanya-tanya mengenai keris dalam kaitannya sekarang ini, apabila orang berbicara tentang keris, maka yang terlintas pertama kali ialah senjata khas masyarakat Indonesia pada umumnya dan Jawa pada khusunya. Walaupun senjata ini termasuk jenis benda tikam, keris tidaklah semata-mata untuk membunuh saja, tapi lebih ke dalam pengertian simbolik. Tidak jarang pula keris dikaitkan dengan hal-hal yang ghaib, ada juga yang mempunyai kepercayaan keris dapat menambah keberanian seseorang. Keris juga diyakini mampu menghindarkan serangan wabah penyakit dan hama tanaman juga dapat menyingkirkan dari gangguan makhluk halus, pendek kata keris mampu dimanfaatkan tuahnya untuk berbagai macam kegiatan, lepas dari itu keris hanyalah sebuah benda karena satu-satunya yang patut kita sembah hanyalah Tuhan kita.

Keris merupakan pusaka peninggalan budaya bangsa yang patut kita lestarikan,
berikut contoh beberapa keris tersebut :Contoh diatas hanya beberapa saja, jauh dari itu kami masih mempunyai warisan leluhur bermacam-macam keris, tombak, dan pedang, semua dari jaman majapahit, tuban, maupun mataram, dan semua benda ditempat kami mempunyai pamor dan kodam.